«

»

Cze 28 2017

Wydrukuj to Wpis

TYLE BYŁO DNI DO UTRATY TCHU…

DSC_8497    23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W holu szkoły zgromadzili się odświętnie ubrani uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy gimnazjum oraz licznie przybyli goście. Serdecznie powitaliśmy proboszcza parafii pw. św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary księdza Romualda Koska, proboszcza parafii ewangelickiej księdza Pawła Szwedo, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, panią Cecylię Radzikowską, burmistrza Węgrowa pana Krzysztofa Wyszogrodzkiego, przedstawiciela Akcji Katolickiej w Węgrowie,  dyrektorów, prezesów instytucji, właścicieli firm, przedstawicieli służb mundurowych  i harcerzy, którzy od wielu lat współpracują i pomagają gimnazjum. Szczególnie serdecznie przywitaliśmy uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami. Najpierw głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Marcin Redosz, który w imieniu absolwentów dziękował rodzicom i nauczycielom za trud włożony w ich wykształcenie i wychowanie. Następnie wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody. Pan Krzysztof Wyszogrodzki wręczył Michałowi Wojasińskiemu z IIIc Nagrodę Burmistrza za najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym, a Aneta Świętoń odebrała Nagrodę Dyrektora z rąk pani Teresy Święcickiej za najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły.
Potem duża  grupa gimnazjalistów otrzymała świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne. Wręczono także nagrody za stuprocentową frekwencję na zajęciach, sukcesy w konkursach, sporcie, za działalność w wolontariacie, samorządzie uczniowskim, kółku teatralnym oraz  pracę  w redakcji szkolnej gazetki. Dziewięcioro uczniów otrzymało jednorazowe stypendium ufundowane przez Burmistrza Węgrowa. Kolejnym punktem uroczystości było wyrażenie wdzięczności za wieloletnią pomoc i współpracę z gimnazjum życzliwym naszej szkole przedstawicielom władz, właścicielom firm, dyrektorom instytucji. Wyróżnieni dobroczyńcy otrzymali pamiątkowe podziękowania. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali nagrodzonym sukcesów oraz życzyli  wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Spotkanie zakończyło się koncertem grupy Dobrogost Band. Swoje marzenie spełnił wiceburmistrz Węgrowa pan Leszek Redosz, który zaśpiewał  piosenkę Czerwonych Gitar „Tak bardzo się starałem” przy  akompaniamencie  szkolnego zespołu. Publiczność nagrodziła występ owacją. Pani dyrektor Teresa Święcicka podziękowała gościom za przybycie, życzyła uczniom udanych wakacji i zaprosiła uczniów na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.
FOTO>>>
LIST GRATULACYJNY>>>

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T.Święcicka