OCZAROWANI PIĘKNEM PAŁACU

oczarowani pięknem pałacu  31 października br. uczniowie 7a i 7c wraz z wychowawczyniami udali się do leżącej nieopodal Węgrowa małej miejscowości Starawieś. Znajduje się tam przepiękny pałac w przeszłości należący do rodu Radziwiłłów. Najpierw poznaliśmy historię tej budowli. Nasz przewodnik, pan W. Banaś opowiedział o tym, jak pałac zmieniał się z szesnastowiecznego dworu obronnego Kiszków herbu Dąbrowa do najokazalszej rezydencji magnackiej. Podziwialiśmy fasadę ozdobioną herbami wielu właścicieli tego miejsca oraz rzeźby znajdujące się w parku. Następnie wewnątrz pałacu zachwycaliśmy się bogato zdobionymi salami. Naszą uwagę zwróciły ogromne piece kaflowe i misternie zdobione ściany i sufity. Na zakończenie wizyty w Starejwsi zgromadziliśmy się wokół ogniska, upiekliśmy kiełbaski i w dobrych humorach wróciliśmy do Węgrowa.  FOTO>>>

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T. Święcicka