WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

W październiku br. odwiedziły nas dzieci z Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego.
Na przyszłych uczniów czekał słodki poczęstunek, atrakcje przygotowane przez samorząd uczniowski i nauczycieli świetlicy. Zainteresowanie przedszkolaków wzbudziły gry edukacyjne na korytarzu oraz magiczny dywan w świetlicy. Dzieci bawiły się w sali sensorycznej oraz odwiedziły pierwszoklasistów podczas lekcji. Kontynuuj czytanie

DBAM O ZDROWIE

26 X 2018 r. uczniowie klas pierwszych na zajęciach gościli szkolną pielęgniarkę panią Agnieszką Bielik. Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Dzieci z uwagą słuchały pogadanki. Dowiedziały się, w jaki sposób zapobiegać infekcjom, jak zdrowo się odżywiać, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch na świeżym powietrzu i uprawianie sportu, dlaczego trzeba korzystać z wizyt kontrolnych u lekarzy. Kontynuuj czytanie

WYCIECZKA DO LASU

25 X 2018r. uczniowie klas drugich wybrali się na wycieczkę do lasu w Przeździatce. Zajęcia w leśniczówce przeprowadził pan leśniczy Waldemar Szmurło. Powitał uczniów hejnałem myśliwskim granym na trąbce. Następnie opowiedział o pracy leśnika  oraz znaczeniu lasu dla ludzi i zwierząt. Dzieci poznały warstwową budowę lasu,  podziwiały poroża różnych zwierząt oraz oglądały plansze ze zdjęciami mieszkańców tego miejsca. Kontynuuj czytanie

KWESTA NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM

Po raz kolejny Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej organizuje kwestę na renowację zabytkowych nagrobków z XIX wieku. W dniach 1-2 listopada 2018 r. w godz. 10.00-14.00 na cmentarzu parafialnym w Węgrowie będą kwestować uczniowie węgrowskich szkół. Wolontariusze z naszej szkoły wezmą udział w akcji 2 listopada w godz. 12:00-14:00
Dotychczasowe kwesty pozwoliły na odrestaurowanie 16 pomników nagrobnych. Dzięki wsparciu mieszkańców możliwe było uzyskanie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania funduszy od Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Urzędu Miejskiego w Węgrowie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zachęcamy do wsparcia akcji.

Anna Młynarz
Zatwierdziła: T.Święcicka

GRATULACJE DLA ROKSANY!

Roksana Rogalska z kl. 8c otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz uzyskanie największej liczby punktów z rejonu siedleckiego w procesie rekrutacji do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To prestiżowe wyróżnienie umożliwi Roksanie zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i spełnianie marzeń.
Jesteśmy dumni, podziwiamy i gratulujemy!

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T. Święcicka

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU ,,JESTEŚMY WOLNI”

23 października br. w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbył się Festiwal „Jesteśmy wolni. O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do niepodległości”. Naszą szkołę i powiat węgrowski reprezentowały uczennice: Paulina Kresa i Gabriela Burczyńska z klasy IIA, Aleksandra Dmowska, Patrycja Dmowska, Adrianna Baranowska i Lena Łozowska z VIA oraz Kinga Urban z VIIIA i Zofia Czerska z VIIIB. Kontynuuj czytanie

GIFY I PAPUGI

25.10. br. uczniowie klasy IV b odwiedzili siedzibę Filmoteki Narodowej w Warszawie. Czwartoklasiści poznali działalność tej ważnej dla polskiej kultury instytucji oraz wzięli udział w warsztatach medialnych. Pracując w grupach, tworzyli gify, czyli ożywiali archiwalne plakaty filmowe. Wiele pozytywnych emocji dostarczyła uczniom również wizyta w papugarni Carmen, gdzie mogli podziwiać i karmić barwne papugi. Wycieczkę zorganizowały panie K. Matusik, K. Jarnińska i M. Wołynko. FOTO>>>

Marzena Wołynko
Zatwierdziła: T. Święcicka

PUKAM, SZKOŁO, DO TWYCH DRZWI

24 października br. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły. W holu zgromadzili się zaproszeni goście: władze miasta, ksiądz proboszcz, dyrektorzy przedszkoli, pracownicy szkoły, pierwszoklasiści i ich rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego. Po uroczystym powitaniu bohaterowie uroczystości zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców i pana Michała Soszki. Kontynuuj czytanie