Program nauczania języka angielskiego dla uczniów z niedosłuchem

 

1. SKALA OCEN

 

1.1 Gramatyka i słownictwo

 

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń:

 1. potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi,

 2. potrafi budować zdania,

 3. stosuje w miarę szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania,

 4. używa elementy słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

 

Ocena dobra (4)

Uczeń:

 1. potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych,

 2. potrafi budować zdania w większości przypadków spójne,

 3. zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,

 4. używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

 

Ocena dostateczna (3)

Uczeń:

 1. potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi,

 2. potrafi budować zdania niekiedy spójne,

 3. na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,

 4. używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

 

Ocena dopuszczająca (2)

Uczeń:

 1. potrafi poprawnie operować nie dużą ilością struktur prostych i złożonych,

 2. potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne,

 3. dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania,

 4. czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa.

 

 

1.2. Pisanie

 

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń:

 1. próbuje napisać zadanie zawierające złożone struktury i słownictwo,

 2. pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne,

 3. w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca,

 4. pisze teksty o odpowiedniej długości,

 5. używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Ocena dobra (4)

Uczeń:

 1. próbuje pisać teksty na ogół zorganizowane i spójne,

 2. w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów,

 3. pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości,

 4. używa niewiele nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Ocena dostateczna (3)

Uczeń:

 1. potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo,

 2. potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny,

 3. w zadaniu pisemnym zawiera dużą część istotnych punktów,

 4. może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości,

 5. używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Ocena dopuszczająca (2)

Uczeń:

 1. próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo,

 2. tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji,

 3. w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty,

 4. może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości,

 5. używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

 

2. OCENIANIE

 

2.1. Oczekiwane poziomy osiągnięć

 

Czego można się spodziewać pod koniec III etapu edukacyjnego? Celem tych opisów jest określenie ogólnego profilu ucznia na dwóch poziomach: pełnym i podstawowym. Poziomem wymaganym do przejścia do następnego etapu nauki w przypadku uczniów z niedosłuchem i niesłyszących jest poziom podstawowy. Ponieważ wymagania programowe wykluczają słuchanie i mówienie, zaleca się zwrócenie większej uwagi na gramatykę i słownictwo. Uczniowie potrzebują znajomości struktury języka, by panować nad tym, co mówią. Ważną rolę w komunikacji odgrywa znajomość słownictwa. Istotne jest, aby uczniowie rozumieli wagę nauki słownictwa oraz rozwijali skuteczne metody zapamiętywania.

 

2.2. Poziom podstawowy

 

Gramatyka i słownictwo

Uczeń:

 

Czytanie

Uczeń:

 

Pisanie

Uczeń:

 

3. TREŚCI NAUCZANIA

 

3.1. FUNKCJE I SYTUACJE

 

Ad. Umiejętności dotyczące dialogów lub rozmówek sprawdzane są w formie pisemnej, nie ustnej.

 

3.2.GRAMATYKA

 

3.3. SPRAWNOŚCI

 

Czytanie

Uczniowie potrafią:

 

Pisanie