Wydrukuj to Strona

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA 2017

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia Ks. Paweł Błaszczyk , Ks. Krzysztof Nagórny
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia

Wiedza o społ.

Wojciech Banaś, Paweł Marchela, Radosław Łuszczyński
Język angielski Konrad Chromiński, Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Młynarz
Język niemiecki Mariusz Biernat
Język rosyjski Teresa Święcicka, Ewa Jaskulska
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Emilia Polkowska, Paweł Skup
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Emilia Jeżewska
Biologia Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Edyta Wysokińska
Informatyka Paweł Skup
Technika Piotr Bartnik, Paweł Skup
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Marek Okrasa, Mariusz Sandurski
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Biblioteka szkolna Edyta Wysokińska
Nauczyciele świetlicy Emilia Polkowska
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Radosław Łuszczyński
Zajęcia artystyczne Michał Soszka
Nauczyciel wspomagający Grażyna Wysocka, Katarzyna Jarnińska