Wydrukuj to Strona

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Grono pedagogiczne 2017-18

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia Ks. Daniel Obzejta , Ks. Krzysztof Nagórny, Krzysztof Janiuk
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia

Wiedza o społ.

Wojciech Banaś, Paweł Marchela, Radosław Łuszczyński
Język angielski Konrad Chromiński, Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Młynarz
Język niemiecki Mariusz Biernat
Język rosyjski Teresa Święcicka, Ewa Jaskulska
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup, Anna Samulak
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Emilia Wołynka, Aleksandra Wołyniec
Biologia Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Edyta Wysokińska
Informatyka Paweł Skup
Technika Piotr Bartnik, Paweł Skup
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Marek Okrasa, Mariusz Sandurski
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Biblioteka szkolna Edyta Wysokińska
Nauczyciele świetlicy Emilia Polkowska, Magdalena Gąsior,
Kamila Przybyszewska
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Radosław Łuszczyński
Zajęcia artystyczne Michał Soszka
Nauczyciele wspomagający Katarzyna Jarnińska, Emilia Polkowska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Monika Elgas , Agata Gotowicka