Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Gimnazjum w Węgrowie


SKŁAD RADY RODZICÓW

WŁADZE RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 40 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM im. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE   Na postawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uchwałą Rady Rodziców z dnia 16.06.2010r. wprowadza się …

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w r.szk. 2017/18  KLASA Imię i nazwisko rodzica 1A Sylwia Batorowicz Ewelina Suchodolska Olga Dawidowska 1B Agata Adamczuk Grażyna Połaska Magdalena Stefaniuk 4A Karolina Turowska Renata Słowik Justyna Kowalczyk 2A Monika Namięta Agnieszka Tyszka Ewa Wielądek 2B Aneta Węgrzynowicz Agnieszka Gajewska Beata Sapryk 2C Agnieszka Kądziela-Biernat Agata Adamczuk Piotr Styś 2D Karolina …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie W roku szkolnym 2017/2018 w dniu 20.09.2017r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: 1.      Przewodnicząca – Lidia Siuchta 2.      Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Kądziela-Biernat 3.   …